Hvorfor skal vores børn vente på ordentlige rammer for læring?

Vi kan kun løse problemer, vi kender til og forstår

Vi tror på enkle, meningsfulde løsninger baseret på relevante og rettidige data. 

Derfor kan og bør løsningen ofte være en simpel manuel handling baseret på ‘alarmering’ (røde blink) i klasseværelset. Handlingen kan være så enkelt som at åbne et vindue eller blive opmærksom på at dæmpe støjniveauet.

Det behøver ikke at være et dyrt og komplekst automatiseret system, der forstyrrer undervisningen. Og slet ikke hvis det først er planlagt om 3 år!

Indsigt i Skolen med Anyware Sense

Anyware Sense™ (klasseværelses-sensoren) er en multisensor, der monitorerer de kritiske sensorværdier for et sundt og effektivt læringsmiljø.

Når grænseværdierne overskrides, blinker sensoren i klasseværelset rødt for at ‘alarmere’ lærer og elever om at handle, samtidig med at den sender en notifikation til servicemedarbejderens app og skoleledelsen dashboard.

Adskillige undersøgelser peger på støj, CO2, temperatur og lysniveauer som de mest almindelige og skadelige problemer med indeklimaet i klasseværelserne.

Hvis du vil have integreret sensordata i din eksisterende software, app eller eget dashboard via API, så kontakt os endelig for en detaljeret dialog.

Hvis Ikke Nu, Hvornår Så...?

Selvom målet for skolen og kommunen er en gennemgribende ventilations- og akustikløsning om 3 år, er...

en data-dreven manuel løsning i klasseværelser I DAG bedre end INGEN løsning i de næste 3 år!

Forskningsresultater

709 Klasseværelser i 234 Skoler

  • I 9 ud af 10 klasser overstiger lydtrykket 60 dB, hvilket overstiger det anbefalede maksimum på 50 dB i et klasseværelse. I gennemsnit er støjniveauet i undervisningen 70 dB.

  • I over halvdelen af klasseværelserne (53%) overskred CO2-koncentrationerne den anbefalede grænse fastsat af Arbejdstilsynet.

  • I 18% af klasseværelserne var disse koncentrationer mere end dobbelt så høje som det anbefalede niveau.

  • Ventilation forbedrede markant elevernes oplevelse og lindrende deres symptomer.

  • Efter ventilation i klasseværelset viste eleverne en reduktion på 6% i fejl under koncentrationstests.

Handlingsorienteret Indsigt i Skolen

Anyware Sense™


Anyware Sense™ er en plug-and-play multisensor, der monitorerer de kritiske sensorværdier for et sundt og effektivt læringsmiljø.

Når grænseværdierne overskrides, blinker sensoren i klasseværelset rødt for at 'alarmere' lærer og elever om at handle, samtidig med at den sender en notifikation til servicemedarbejderens app og skoleledelsen dashboard.

Anyware Dashboard™

Få overblik over indeklimaet i alle klasseværelser på én gang.